Aquí

Trobaràs enllaços a continguts complementaris que poden enriquir la teva experiència amb el documental

Fer clic a qualsevol enllaç para el documental

Tots els recursos es troben disponibles a la secció "Complements"

Paula

Hola, jo sóc la Paula. Vols conèixer l'escola Andersen de Vic?

Alba

Hola, jo sóc l'Alba i vaig a lescola El Til.ler de Bellaterra

Àngela i Jana

Som l'Àngela i la Jana i estudiem a l'escola Joan Maragall de Rubí

Àngela i Jana<

Som l'Àngela i la Jana i estudiem a l'escola Joan Maragall

Júlia

Hola, sóc la Júlia del Til.ler

Àngela i Jana<

Nosaltres anem a l'escola Joan Maragall

Jo sóc la Ruth

Vaig a l'escola Andersen de Vic

Paula

Hola, jo sóc la Paula. Vols conèixer l'escola Andersen de Vic?

Escola Andersen

Dades i audiovisual de l'Escola Andersen

Escola Joan Maragall

Dades i audiovisual de l'Escola Joan Maragall

Escola Andersen

Dades i audiovisual de l'Escola Andersen

Escola El Til.ler

Dades i audiovisual de l'Escola El Til.ler

Escola El Til.ler

Dades i audiovisual de l'Escola El Til.ler

Entrevista a Elisabeth Rosell

Escola Andersen

Entrevista a Anna Gomez

Parlant de coeducació

Entrevista a Teresa Sanz

Parlant de coeducació

Entrevista a Toni Tort

Entrevista a Anna Escribano

Escola Joan maragall

Entrevista a Teresa Sanz

Parlant de coeducació

Entrevista a Anna Gomez

Parlant de coeducació

Entrevista a Elisabeth Rosell

Escola Andersen

Entrevista a Cristina Brullet

Parlant de coeducació

Entrevista a Anna Gomez

Parlant de coeducació

Entrevista a Teresa Sanz

Parlant de coeducació

Entrevista a Eulàlia Lladó

Parlant de coeducació

Entrevista a Teresa Sanz

Parlant de coeducació

Entrevista a Cristina Brullet

Parlant de coeducació

Entrevista a Anna Gomez

Parlant de coeducació

Entrevista a Anna Escribano

Escola Joan maragall

Entrevista a Toni Tort

Entrevista a Teresa Sanz

Parlant de coeducació

Entrevista a Teresa Sanz

Parlant de coeducació

Entrevista a Toni Tort

Parlant de coeducació

Entrevista a Eulàlia Lladó

Parlant de coeducació

Selecció de recursos

Bibliografia sobre coeducació

Materials didàctics

Recull de materials

Directori de recursos

Recursos en línia i biblioteques

Glossari

Termes relacionats

Bibliografia relacionada

Bibliografia sobre coeducació

Recursos audiovisuals

Bibliografia sobreco educació

Recursos disponibles PDF

Arxius descarregables

Jo sóc l'Alba

Vaig a l'escola El Til·ler

Jo sóc l'Angela

Vaig a l'escola Joan Maragall

Jo sóc la Júlia

Vaig a l'escola El Til·ler

Jo sóc la Paula

Vaig a l'escola Andersen

Jo sóc la Ruth

Vaig a l'escola
Andersen

Escola Andersen

Dades i audiovisual de l'Escola Andersen

Escola Joan Maragall

Dades i audiovisual de l'Escola Joan Maragall

Escola El Til.ler

Dades i audiovisual de l'Escola El Til.ler

Entrevista a Anna Escribano

Escola Joan maragall

Entrevista a Anna Gomez

Parlant de coeducació

Entrevista a Cristina Brullet

Parlant de coeducació

Entrevista a Elisabeth Rosell

Escola Andersen

Entrevista a Eulàlia Lladó

Parlant de coeducació

Entrevista a Jesus Soldevila

Parlant de coeducació

Entrevista a Joan Soler

Parlant de coeducació

Entrevista a Teresa Sanz

Parlant de coeducació

Entrevista a Toni Tort

Parlant de coeducació

Selecció de recursos

Selecció de llibres, recursos en línia i altres continguts

Materials didàctics

Bibliografia organitzada per temes sobre materials didàctics

Directori de recursos

Directori de recursos en línia, biblioteques i centres de documentació

Glossari

Glossari de termes i conceptes relacionats amb la coeducació

Bibliografia relacionada

Bibliografia relacionada amb coeducació, organitzada temes com l'educació afectivosexual o la prevenció de la violència de gènere, entre altres

Recursos audiovisuals

Selecció de recursos audiovisuals en línia relacionats amb la coeducació

Recursos disponibles PDF

Selecció de recursos en format PDF descarregable relacionats amb la coeducació

Sobre I tu qui ets?

L’educació satisfà realment les necessitats de totes i tots? Cap a on anem? QUI ETS TU, dins d’aquest món,?

educació actual no vetlla per una societat on tothom coneix el que vol i es converteix en allò que vol ser. Pel contrari, ens homogeneïtza, oblidant les nostres diferències, ens aliena del món i ens produeix en sèrie. Dóna més importància al resultat que al procés d’aprenentatge, oblidant així aspectes vitals: tots som diferents dins d’una mateixa col·lectivitat.

Aquest és un documental experimental i artístic que va destinat a totes aquelles persones que s’interessen per l’educació dels infants. Hem visitat tres institucions representatives de Catalunya on s’utilitzen metodologies educatives actives que s’allunyen dels paràmetres de l’escola formal. D’aquesta manera, entendrem que cada escola té uns ideals pedagògics, però que totes tres focalitzen el progrés en les pedagogies actives i, sobretot, en la necessitat de coeducar dins de les aules, per tal de cobrir les necessitats que els canvis actuals demanen.

Amb la tria d’aquestes escoles reflectim que tothom pot accedir a una educació alternativa i centrada en l’autonomia personal, on es busca el desenvolupament i creixement personal de l’infant i on s’educa des de la diferència. Hem volgut que algunes alumnes donessin veu al seu pensament sobre la seva escola, les quals ens mostren naturalitat, sinceritat i una dimensió màgica plena de ganes d’aprendre.

Les escoles escollides  per protagonitzar el documental com a models alternatius són fruit de la hibridació de diferents trets pedagògics, molts dels quals van sorgir al segle XIX i XX; aquestes pedagogies conformaven l’"Escola activa", també denominada "Escola Moderna", les quals pretenien canviar l’educació del moment, emfatitzant la interacció i accentuant la figura de l’infant.

Tot i que les tres escoles compten amb diferent organització i gestió escolar (privada i pública), totes tres tenen trets pedagògics de l’Escola Activa. Hem de dir, però, que hem triat escoles on intenten que els objectius curriculars i el pes de la construcció social actual no condicionin ni estanquin la seva tasca, i, en definitiva, la nostra societat.

Volem mostrar que cada escola té un model pedagògic diferent que contempla el canvi social, tant necessari actualment. Les escoles triades per mostrar la nostra proposta són: l’Escola el Til·ler, situada a Bellaterra, Barcelona (privada); l’escola Andersen de Vic, Osona, (pública); i l’escola Joan Maragall de Rubí, Barcelona (pública).

En definitiva, creiem que la renovació educativa ha de constar de dos canvis bàsics:

1) Identificació i potenciació de les habilitats individuals de cada infant, per arribar a una individualitat plena, i arribar a una col·lectivitat heterogènia i en consonància amb les individualitats diverses.

2) Coeducar, vetllar per una diferenciació de gèneres perquè nens i nenes siguin vertaderament lliures i autònoms, i, per extensió, normalitzar una vertadera heterogeneïtat enriquidora des de l’ infància.  

Col•laboradors

ANNA GÓMEZ MUNDÓ

Feminista, docent d'educació social i pedagogia a la Universitat de Vic i a la Universitat de Barcelona. També és membre del grup de recerca de dones de la UB DUODA i de "Sofías grup de dones en educació". L'anna ens aporta el coneixement del feminisme de la diferència i el valor que té aquest en la nostra societat. També tractem emb ella sobre la formació dels futurs docents i com incideix en ells la coeducació.

CRISTINA BRULLET TENAS

Feminista, doctora en sociologia i docent de sociologia a la Universitat de Barcelona. Precursora en les propostes de la coeducació i experta en política familiar, relació de gènere i canvis familiars. Autora de “Rosa y Azul” (1988) amb Marina Subirats. La Cristina ens fa un balanç del transcurs de temps que ha passat des de que va escriure “Rosa y Azul” i com es troba l’educació actual en relació amb la coeducació.

EULÀLIA LLEDÓ CUNILL

Feminista, filòloga catalana i mestra de literatura a l'institut Les Corts de Barcelona. Treballa per evitar usos sexistes i androcèntrics a la llengua. Ha col·laborat en la revisió del Diccionari General de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i en el Diccionari de Llengua Castellana de la Real Academia de la llengua. Amb l'Eulàlia volem incidir en el valor de la llengua com a reproducció de la construcció social patriarcal.

FRANCESCA BARTRINA I MARTÍ

Feminista, llicenciada en interpretació i traducció, i directora de la Càtedra Uvic de les dones en la coeducació. Ens pot ser de gran ajuda en l’ús social que es té del llenguatge, és a dir, un llenguatge discriminatori i sexista, constructe d’una societat androcèntrica .

ISABEL CARRILLO FLORES

Feminista, professora d’educació social a la Universitat de Vic, concretament sobre l’educació inclusiva. Va realitzar un postgrau sobre la cooperació en el desenvolupament, tractant el gènere i l’ètica moral. La Isabel resulta útil per al nostre projecte perquè ens pot donar una visió sobre l’actual situació de la coeducació plena entre nens i nenes dins de les aules.

JESÚS SOLDEVILA PÉREZ

Professor de magisteri a la Universitat de Vic, llicenciat en psicopedagogia i especialista en la diversitat dins de les aules. La seva col·laboració és interessant perquè ens pot aclarir com afecta la importància d'una aplicació real de la diversitat dins de les aules per a tractar als infants com a persones úniques i que conformen una col·lectivitat eficient, i d'aquesta manera deixar de tractar a tots els alumnes per igual.

JOAN SOLER I MATA

Docent en psicologia i pedagogia a la Universitat de Vic. Especialista en corrents pedagògiques, l'escola rural i l'educació inclusiva. Volem que en Joan relacioni la renovació pedagògica i la coeducació, tot preguntant-li si les pedagogies actives necessàriament han de contemplar o no la coeducació.

JOSÉ CARLOS PIÑERO PANTÍN

Sociòleg i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Jose´Carlos ens parla sobre l’escola com a eina de construcció social i sobre la homogeneïtzació de les persones en el capitalisme, abarcant temàtiques diverses com l'educació i els mitjans de comunicació.

TERESA SANZ COLL

Feminista, professora de literatura castellana en l'Institut Eugeni d'Ors de San Roc (Badalona) i membre de l'Institut Català de les dones. Volem que la Teresa ens parli del feminisme i de la pràctica de la coeducació des de la seva experiència com a mestra. Pretenem que expliqui que, actualment, la única estratègia de canvi cap a una societat millor rau en abandonar forçosament la construcció dels rols patriarcals. També es un bon referent per mostrar com s’ha de tractar la masculinització dins les aules.

TONI TORT BARDOLET

Feminista, degà de la Facultat d'educació de la Universitat de Vic, doctor en pedagogia i mestre en educació primària. Treballa per a la formació del professorat  en educació intercultural. Creiem que en Toni pot aclarir la concepció de pedagogia activa i si aquesta es troba estretament lligada a la coeducació. També volem mostrar, a partir del seu testimoni, que existeixen homes que són conscients de que la coeducació ha de fonamentar l’educació.

Coordinació projecte I tu qui ets?

Arnau Gifreu

Direcció del documental audiovisual

Bea Ruíz i Jennifer Vilarreal

Direcció del documental interactiu

Arnau Gifreu

Muntatge i edició del documental audiovisual

Raquel Enríquez

Producció executiva

Arnau Gifreu

Guió interactiu

Bea Ruíz, Jennifer Vilarreal i Arnau Gifreu

Recerca i redacció continguts

Bea Ruíz i Jennifer Vilarreal

Programació i Disseny web

Catalina Acelas